Algemeen
KV It Fean heeft de wens om als een moderne en frisse vereniging te opereren, met een gezonde sportieve ambitie. Naast deze sportieve ambitie is gezelligheid ook een pijler van de vereniging.

Niveau
Momenteel speelt ons eerste team zowel op het veld als in de zaal in de derde klasse. De ambitie van de verenging is om te streven naar het uitkomen in de 2e klasse. Dit lijkt een ambitieuze, uitdagende maar reële doelstelling. Dit betekent dat onze spelers zich door moeten blijven ontwikkelen. Om dit te faciliteren zal de verenging een passende trainersstaf en trainingsfaciliteiten moeten aanreiken. Het aantrekken van spelers van buitenaf kan een aanvaardbare manier zijn om het totale niveau omhoog te brengen. De vereniging zal trachten ook het 2e senioren team goed te faciliteren om ook hier een goed niveau te bereiken en het 2e team een kweekvijver/voedingsbron voor het 1e team te laten zijn. Voor de opleiding van de jeugd is een jeugdbeleidsplan beschikbaar waarin de technische en spelvaardigheden van de diverse jeugdcategorieën beschreven staan zowel als de structuur en organisatie rondom het jeugdbeleid.

Samenwerkingen
De verenging realiseert zich dat om elke leeftijdscategorie op voldoende niveau te laten spelen het raadzaam kan zijn samenwerkingen met andere verenigingen aan te gaan. In eerste instantie gebeurt dit op basis van pragmatische oplossing van indelingsperikelen (gezamenlijk team in competitie). Het zou ook denkbaar kunnen zijn trainingsfaciliteiten te delen (gezamenlijke jeugdtrainer?). In de verdere toekomst zou dit een structureler karakter kunnen krijgen, echter uitgebreidere vormen van samenwerking zullen eerst aan de ledenvergadering voorgesteld worden.

Aanwas nieuwe leden
Voldoende leden is het hart van de vereniging. Vanuit de jonge basisschooljeugd trachten we jeugdleden te werven; hiervoor wordt elk jaar door de vereniging een evenement met de diverse lagere scholen georganiseerd. Basisschoolkorfbal toernooien kunnen ook nog zorgen voor nieuwe jeugdleden. Voor het vast kunnen houden van de leden zullen we voldoende korfbal en andere activiteiten moeten blijven aanbieden.

Organisatorisch
Alle activiteiten vragen de nodige inzet van vrijwilligers; meer ambitie betekent dat er nog weer meer inzet van vrijwilligers nodig is. Ook kan er geconstateerd worden dat er vanuit het KNKV en door voortschrijdende wetgeving meer werkzaamheden door de vereniging uitgevoerd moeten worden. De vereniging zal dit op een gestructureerde manier in moeten vullen om alle in alle taken te voorzien.

Financieel
Het faciliteren van de ambities zal de nodige financiële middelen vragen.
Een optie om de begroting te verhogen is om de opbrengst van de sponsoring te verhogen; meer sponsoren, grotere bedragen. Dit zal echter veel creativiteit en inzet behoeven.
Daarnaast zullen we ook open moeten staan voor het uitvoeren/ deelnemen aan acties die geld en andere middelen kunnen opleveren.
Verhogen van de contributie is ook een mogelijkheid, we zullen trachten hier terughoudend mee om te gaan. De contributie van onze vereniging kan/moet in de pas lopen met de contributies van andere sportverenigingen.

Accommodatie
We prijzen ons gelukkig met onze eigen accommodatie aan It Ketting. We zullen blijven vasthouden aan de veldgrootte zoals we die momenteel hebben. De voetbalvereniging wordt wel toegestaan gebruik te maken van een uithoek van het veld voor de keeperstraining.
De gebouwen worden goed onderhouden en daar waar nodig aangepast. De kantine is een belangrijk bindend element binnen de vereniging en dient ook als zodanig gebruikt te worden.
Er zijn momenteel geen signalen dat de gemeente een andere invulling aan dit sportpark wil geven.
Het verkrijgen van uren in de sporthal in Surhuisterveen is geen automatisme. Er zijn veel andere verenigingen die ook om uren vragen. Wij zullen tijdig en in overleg trachten voldoende en aanvaardbare uren te verkrijgen; het kan echter nodig zijn uit te wijken naar andere zalen om aan onze uren behoefte te voorzien.

Communicatie
In 2011 is internet een normaal onderdeel van de maatschappij geworden. Binnen onze vereniging zal internet ingezet worden voor de interne en externe communicatie. Dit op een manier die aanvullend en toevoegend is op ons gedrukte boekwerk: Yn ‘e Koer.

Evaluatie hoofdlijnen beleidsplan
Elk jaar zal het bestuur de hoofdlijnen evalueren en daar waar nodig bijstellen.

Doe via deze knop een donatie voor realiseren nieuwe ontmoetingsruimte.

Donatie tbv nieuwbouw

Hoofdsponsor

Websponsoren

Datum Tijd Wedstrijd Meer
21 mei20:00Noordenveld MW1 - Boelenslaan / It Fean MW1Meer
23 mei17:00It Fean / Boelenslaan E1 - Drachten/Van der Wiel E2Meer
25 mei09:00Boelenslaan / It Fean D1 - TFS D1Meer
25 mei09:00WIK '34 E1 - It Fean / Boelenslaan E3Meer
25 mei09:30It Fean / Boelenslaan F1 - Donkerbroek/DIO/ODIS/VZK F1Meer
25 mei10:00It Fean / Boelenslaan E2 - CSL E1Meer
25 mei10:00Boelenslaan / It Fean C1 - Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch C2Meer
25 mei11:00It Fean / Boelenslaan A2 - De Granaet A1Meer
25 mei11:00Drachten/Van der Wiel E2 - It Fean / Boelenslaan E1Meer
25 mei11:15Wêz Warber en Fluch/Pallas '08_thebagstore.nl B1 - It Fean / Boelenslaan B1Meer
Bekijk volledig programma
Wedstrijd Datum Uitslag
De Granaet A1 - It Fean / Boelenslaan A214 mei6 - 13
Boelenslaan / It Fean MW1 - DWA/Argo/ROG MW317 mei11 - 7
Bekijk alle uitslagen

Agenda